Katalytische regeneratie op basis van een brandstofadditief – DPFiS

Dit systeem gebruikt lucht om de koolstof in het filter te verbranden. Een additief wordt aan de brandstof toegevoegd, loopt door de motor en zet zich op het filter af. Dit additief verlaagt de temperatuur waarbij de koolstof met de lucht reageert.

Johnson Matthey biedt een automatisch doseersysteem (de PIO-CAN-DOSY) voor het additief aan. Het additief is in een reservoir aan boord opgeslagen. Bij het starten bepaalt het systeem of er brandstof aan de tank werd toegevoegd en zo ja, hoeveel. Vervolgens wordt berekend hoeveel additief er benodigd is en wordt de exacte hoeveelheid in de tank gedoseerd.

Johnson Matthey CSF/DPFiS Passieve Systemen

Voordelen

Een passieve inrichting waarvoor geen onderhoud tussen de normale servicebeurten nodig is, en dat op brandstof met een hoger zwavelgehalte kan werken.

Voorwaarden

>380°C katalysatortemperatuur gedurende ten minste 50% van de bedrijfstijd.

Bij het DPFiS wordt het additief EOLYS™ van Rhodia gebruikt.

Downloads

DocumentTaalGrootte 
DPFiSEngels0.38 MBDownload