Gekatalyseerd roetfilter – CSF

Als een alternatief voor de CRT®- en CCRT®-systemen kan bij sommige toepassingen een DPF-systeem worden gebruikt waarbij de katalysator op het filter is aangebracht en geen voorkatalysator wordt gebruikt. Deze systemen worden gekatalyseerde DPF’s (CDPF’s) of gekatalyseerde roetfilters (CSF’s) genoemd. Het werkingsprincipe van het gekatalyseerde roetfilter wordt hier getoond. Gekatalyseerde roetfilters vereisen een hogere uitlaatgastemperatuur dan CRT®- en CCRT®-systemen.

Johnson Matthey CSF Passieve Systemen

Prestaties van het CSF-systeem

De reductie in de uitstoot van een gekatalyseerd roetfilter is gelijk aan die van een CRT®-systeem.

Bedrijfsvoorwaarden

Gekatalyseerde roetfilters vragen hogere uitlaatgastemperaturen dan CRT®-systemen als ze passief moeten worden geregenereerd. Deze systemen worden uitsluitend in bijzondere gevallen toegepast, bijvoorbeeld wanneer de inbouwruimte te klein is voor een CRT® en de vereiste uitlaatgastemperatuur gegarandeerd > 280 °C katalysatortemperatuur gedurende ten minste 50% van de bedrijfstijd.

Downloads

DocumentTaalGrootte 
DPF-CSFEngels0.40 MBDownload