SCRT®-systemen

Geïntegreerde systemen voor de beheersing van CO, HC, PM en NOx van dieselmotoren.

Bij de meest effectieve 4-weg systemen zijn twee componenten met succes gecombineerd en deze werken veeleer samen en niet zozeer als twee afzonderlijke systemen.

De Johnson Matthey’s SCRT®-technologie combineert het roetfiltersysteem voor dieselmotoren, bestaande uit een oxidatiekatalysator om de uitstoot van CO, HC en PM te bewaken, met een SCR-katalysator om de NOx-emissies te verminderen.

Johnson Matthey SCRT-systemen Beheersing van NOx

SCRT®-systemen met een 4-weg emissiereductiesysteem

Het SCRT®-systeem is meer dan alleen een combinatie van een CRT®- en een SCR-systeem. In dit geïntegreerde ontwerp voert het CRT® twee functies uit: het zorgt voor een uitstekende omzetting van CO, HC en PM en het verhoogt de hoeveelheid NO2 in de gassen die in het SCR-systeem stromen. Door het gasmengsel dat op deze manier aan de SCR-katalysator wordt toegevoerd te optimaliseren, wordt ook een uitstekende omzetting van NOx bereikt.

Downloads

DocumentTaalGrootte 
SCRTNederlands0.63 MBDownload