CRT® -systemen voor de mijnbouw

De noodzaak om de uitstoot van roetdeeltjes (PM) van mijnbouwmachines te verminderen heeft te maken met nieuwe voorschriften en een toenemend inzicht in de schadelijke effecten op de gezondheid van blootstelling aan fijnstof.

Johnson Matthey Mijn- en Tunnelbouw Voertuig Beheersing van NOx

De beste oplossing voor de reductie van deeltjesuitstoot is het roetfilter. DPF-systemen met platina als katalysator worden in het algemeen niet als geschikt gezien voor gebruik ondergronds. Andere systemen, zoals het DPFi-systeem, zijn echter met succes in de mijnbouw toegepast.

Johnson Matthey heeft een passief regenererend DPF-systeem ontwikkeld dat geschikt is voor ondergrondse ontginning aangezien het de uitstoot van NO2 boven de niveaus van stilstaande motoren niet verhoogt.

Het eerste deel van de unit is het CRT-systeem, dusdanig ontworpen dat het CO, HC en PM met meer dan 90% vermindert. Vervolgens wordt door een ontbindingskatalysator het NO2 tot de vereiste niveaus teruggebracht.