Beheersing van NOx

NOx-emissies (stikstofoxiden) worden in verband gebracht met smog, zure regen en gezondheidsrisico’s zoals ademhalingsproblemen. Johnson Matthey’s SCRT®-technologie vermindert de uitstoot van zowel NOx als roetdeeltjes door de CRT®-technologie met SCR (selective catalytic reduction) te combineren.

Voor de uitstoot van stikstofdioxide, of NO2, gelden strenge regels in gesloten ruimten omdat deze hier het grootste effect op het menselijke ademhalingsstelsel kan hebben. De meest doeltreffende manier om NO2 te verminderen is door reductie van de totale NOx bij de bron, bijvoorbeeld door het gebruik van een SCRT®-systeem. Met onze CRT®-technologie voor de mijnbouw kan echter voorkomen worden dat de uitstoot van NO2 bij de uitlaatpijp toeneemt.

Johnson Matthey Mijn- en Tunnelbouw Beheersing van NOx

Johnson Matthey heeft een passief regenererend DPF-systeem ontwikkeld dat geschikt is voor ondergrondse ontginning aangezien het de uitstoot van NO2 boven de niveaus van stilstaande motoren niet verhoogt.

Het eerste deel van de unit is het CRT®-systeem, dusdanig ontworpen dat het CO, HC en PM met meer dan 90% vermindert. Vervolgens wordt door een ontbindingskatalysator het NO2 tot de vereiste niveaus teruggebracht.