Verwisselbaar filtersysteem – DPF-C

Deze systemen werken volgens hetzelfde principe als het DPFi. Het verschil is dat de elektrische verwarming in een externe regeneratie-eenheid is ondergebracht en niet in de filtereenheid zelf. Dit betekent dat het filterelement uit de machine moet worden gedemonteerd en op een regeneratie-eenheid moet worden geplaatst waar het verwarmd wordt om het roet te verwijderen.

Voordelen: er is geen beperking voor wat betreft bedrijfstemperatuur of brandstoftype. Machines kunnen blijven werken met een tweede filter terwijl het eerste geregenereerd wordt.

Voorwaarden: vereist actieve regeneratie wanneer het roetfilter vol is. De filtereenheid moet voor regeneratie worden uitgebouwd.

Downloads

DocumentTaalGrootte 
DPF-CNederlands0.24 MBDownload