Welkom bij E.T.E. Emission Technologies Europe

scrt-home@x1E.T.E. heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van uitlaatgasemissiesystemen voor On-Road, Off-Road en maritieme toepassingen. Dieselmotoren zijn een zeer efficiënte nuttige krachtbron maar we weten al jaren dat hun uitstoot zonder de toepassing van een uitlaatgasnabehandelingssysteem zeer schadelijk zijn voor mens en het milieu.

E.T.E, levert alleen streng geteste en gecertificeerde emissiesystemen binnen Europa, zoals roetfilters, katalysatoren en SCR (Nox) of een combinatie. Onze systemen zijn geschikt voor dieselmotoren van 10 kW tot meer dan 1000 kW.

Door de toepassing van onze gecertificeerde systemen, voldoet u aan de wettelijke verplichtingen in de landen binnen Europa en wordt de economische levensduur van al uw diesel aangedreven applicaties verlengt.

Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid u te ondersteunen en adviseren bij het opstellen van de vaak verplichte risicoanalyse binnen uw bedrijf betreffende de luchtkwaliteit.

E.T.E. is de exclusieve vertegenwoordiger voor de Benelux van Johnson Matthey en Energie Technik Bremen. Voor de laatst genoemde zijn wij tevens de leverancier voor Frankrijk en Groot-Brittannië. Deze twee Global zeer gerenommeerde ondernemingen zijn key players in deze markt en leveren ook direct aan bekende OEM’s. Daarnaast kunnen wij alle producten en onderdelen van Eminox Ltd leveren binnen de Benelux.

Daarnaast hebben wij een exclusief samenwerkingsverband met de firma Terlouw Diesel Center B.V. welke alle voorkomende problemen van uw dieselmotoren kunnen oplossen. Deze uniek samenwerking is essentieel voor het goed functioneren van deze inmiddels complexe technieken. Kortom wij bieden u een compleet team van experts. Welke natuurlijk ook garant staan voor een perfecte service, montage en filterreiniging.

Ons motto: We Think with you For You! Voor het creëren van een veilige en verantwoorde werkplek in combinatie met betere luchtkwaliteit. En met altijd de exploitatiekosten voor uw bedrijf in het oog.